Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studiuj z głową i zmieniaj oblicze energetyki!

Z doświadczeń zarówno pracodawców, jak i absolwentów kierunków inżynierskich wynika, że aby
osiągnąć sukces na rynku pracy niezbędne jest posiadanie nie tylko ugruntowanej wiedzy branżowej,
ale i szeregu kompetencji miękkich. Dopiero jednak w połączeniu ze zmysłem przedsiębiorczości
umiejętności te stają się gwarantem znalezienia atrakcyjnej pracy.

Badanie opinii studentów przeprowadzone, w ramach projektu „Biznes dla edukacji”, przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami dowodzi, iż ponad 60% studentów uważa, że podczas studiów zdobywa wiedzę teoretyczną. Jednocześnie aż 50% badanych twierdzi, że studia nie umożliwiają im zdobycia doświadczenia zawodowego istotnego z punktu widzenia wejścia na rynek pracy.

Pokazuje to dużą dysproporcję między przekazywaniem teorii a kształceniem umiejętności praktycznych na polskich uczelniach wyższych. Już od dobrych kilku lat próbuje temu zaradzić European Institute of Innvation and Technology (EIT), europejska instytucja działająca na rzecz rozwoju potencjału twórczego młodych naukowców, efektywnych systemów edukacyjnych i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Jedynym z najważniejszych obszarów działalności EIT są Knowledge and Innovation Communities (KICs), które stawiają sobie za cel pełną integrację wszystkich trzech wierzchołków tzw. trójkąta wiedzy: edukacji, badań naukowych i biznesu. Eksperci rynku pracy są zgodni co do tego, że tylko synergia tych trzech elementów jest w dzisiejszym świecie gwarantem tego, że wykształcenie oferowane przez uczelnie wyższe będzie kompatybilne z wymaganiami, jakie przed młodymi ludźmi stawia rynek pracy. Wśród trzech KIC-ów wspieranych przez EIT jest KIC InnoEnergy, koncentrujący się na obszarze zrównoważonej energii – obecnie jednym z najważniejszych kierunków rozwoju gospodarki Europy i świata. W ramach swojej działalności KIC InnoEnergy firmuje między innymi innowacyjny kierunek studiów magisterskich dostępny w Polsce – Clean Fossil and Alternative Fuels Energy.

Dlaczego warto

Dwuletnie studia w języku angielskim dają możliwość studiowania przez pierwszy rok w Polsce (koncentracja na tematyce paliw kopalnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i efektywnych
metod czystego spalania), zaś drugi rok w Portugalii (tematyka dotyczy przede wszystkim paliw alternatywnych oraz energetyki opartej na źródłach odnawialnych). – W efekcie absolwent naszego kierunku otrzymuje na zakończenie studiów dyplomy dwóch uczelni: AGH bądź Politechniki Śląskiej oraz Instituto Superior Tecnico (IST) z Portugalii – mówi dr hab. inż. Krzysztof Pikoń Dyrektor Programu Clean Fossil and Alternative Fuels Energy. To, co wyróżnia program studiów to innowacyjna metodologia nauczania. – Student zdobywa umiejętności w trzech wymiarach: pierwszym jest branżowa wiedza inżynierska w wydaniu praktycznym (zdobywana w oparciu o case studies oraz praktyki w wiodących, światowych firmach i ośrodkach R&D), drugim umiejętności w zakresie zarządzania, ekonomii i organizacji pracy (w oparciu o kursy specjalistyczne organizowane przez firmy zewnętrzne), trzecim zaś kompetencje behawioralne (praca w grupie, komunikacja, szukanie niesztampowych rozwiązań i inne) – podsumowuje dr Krzysztof Pikoń.

Dla ambitnych

Połączenie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, prezentacji swojego stanowiska oraz wiedzy eksperckiej jest niezwykle cenne w pracy inżyniera, który mierzy wysoko i którego ambicje nie zatrzymują się na etapie osiągnięcia specjalizacji branżowej w danej dziedzinie; innymi słowy inżyniera, który pragnie mieć realny wpływ na zmiany zachodzące na rynku energetyki. – Kwalifikacje nabyte w obszarze zarządzania, a także możliwość pozyskania doświadczenia zawodowego, dzięki programowi praktyk w najlepszych firmach działających w obszarze energetyki na całym świecie sprawiają, że zyskuje się przewagę nad innymi kandydatami na rynku pracy – uważa Filip Szelejewski, jeden z pierwszych absolwentów kierunku Clean Fossil and Alternative Fuels Energy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Dzięki kontaktom zawodowym nawiązanym podczas studiów w Portugalii odpowiedzialny jest obecnie za stworzenie polskiego oddziału firmy Advanced Cyclone Systems z Porto.

Wartość dodana

Warto podkreślić, że program studiów konsultowany jest z przemysłowym komitetem doradczym (Industrial Advisory Board), w którego pracach uczestniczą najwięksi gracze na rynku energetycznym na świecie (m.in. TAURON oraz Schneider Electric). – To niezwykle cenne, ponieważ dzięki temu zajęcia, które oferujemy studentom, i w efekcie kwalifikacje, które zyskują oni po ukończeniu kierunku, są w pełni dopasowane do aktualnych potrzeb pracodawców z tego sektora nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie – podkreśla Krzysztof Pikoń. Na kierunku Clean Fossil and Alternative Fuels Energy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach nauki pobierają ludzie z całego świata od Włoch, Hiszpanii, Słowacji przez Turcję Indie, Etiopię czy wreszcie Polskę. – Dało mi to niezwykle cenną możliwość zapoznania się z charakterem pracy w międzynarodowym
środowisku, współpracy z ludźmi z różnych kultur i różnym sposobie myślenia. Dzięki temu
potrafię myśleć nieszablonowo i jestem otwarty na innowacyjne rozwiązania, co pracodawcy bardzo dziś cenią – zaznacza Filip Szelejewski, absolwent kierunku.

Jak się zapisać

Informacje praktyczne na temat rekrutacji na studia znaleźć można na stronie AGH i Politechniki Śląskiej oraz bezpośrednio na stronie KIC InnoEnergy. Nabory prowadzone w grudniu (dla studentów, którzy chcą rozpocząć studia w lutym) oraz w kwietniu (dla tych, którzy chcą rozpocząć studnia w październiku). Wśród wymogów, jakie stawiają kandydatom organizatorzy kierunku są między innymi dobre wyniki w nauce oraz znajomość angielskiego potwierdzona certyfikatem językowym. Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium w wysokości 750 euro miesięcznie. – Ponieważ chętnych nie brakuje, zwracamy też uwagę na to, czy kandydat wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością i jest zainteresowany tworzeniem nowej jakości w branży energetycznej – mówi Krzysztof Pikoń, Dyrektor Programu. Gwarancja znalezienia dobrze płatnej pracy po ukończeniu kierunku (o czym świadczą statystyki prowadzone przez organizatorów kierunku) przyciąga wielu ambitnych ludzi. – Świadectwem wysokiego poziomu kierunku Clean Fossil and Alternative Fuels Energy jest nie tylko współpraca z wieloma czołowymi uniwersytetami w tym z Uniwersytetem Harvarda w zakresie metodologii nauczania, ale i możliwość pozyskania eksperckiej wiedzy i kontaktów branżowych wprost ze źródła tj. w czasie praktyk w najlepszych firmach z branży energetycznej na świecie – podkreśla Filip Szelejewski. W dobie postępującej globalizacji bez znajomości realiów rynkowych na świecie oraz umiejętności poruszania się po nich dzięki kwalifikacjom językowym, szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz pewności siebie osiągnięcie sukcesu zawodowego jest bardzo trudne, w najbliższych latach zaś może okazać się wręcz niemożliwe. Zdobycie jeszcze na studiach cennych doświadczeń zawodowych oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania gwarantuje znakomity start na rynku pracy oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu w przyszłości.