Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studiuj za darmo w Wyższej Szkole Biznesu

Konkurs organizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu daje możliwość studiowania na jednej z najlepszych uczelni w Polsce na wymarzonym kierunku za darmo!

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie: www.wsb-nlu.edu.pl ) i przesłać do 26 czerwca br. na adres:
WSB-NLU,
Dział Rekrutacji,
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
 
W tym roku na zwycięzców czeka 18 miejsc na kierunkach: Zarządzanie, Informatyka, Politologia,Psychologia.
 
Wygrana studiów na warunkach preferencyjnych powoduje zwolnienie z opłat czesnego w I roku studiów oraz dopłatę do stypendium za wyniki w nauce (po uzyskaniu średniej ocen min. 4,6 – w skali 2,0 – 5,5 – po każdym roku nauki) do wysokości pełnych kosztów studiowania.
 
W przypadku kierunków Politologia i Psychologia dodatkowo należy przesłać pracę konkursową (szczegółowe informacje dotyczące tematów prac dostępne na stronie konkursowej) najpóźniej do 18 czerwca br. na adresy odpowiednich Wydziałów:
 Do II etapu konkursu, który odbędzie się 28 czerwca, zostaną zaproszeni autorzy najwyżej ocenionych prac. Egzaminy konkursowe odbędą się na terenie kampusu WSB-NLU w Nowym Sączu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 lipca 2007 roku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.wsb-nlu.edu.pl