Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia – nie zwlekaj

Studenci ubiegający się o pomoc materialną na rok akademicki 2007/2008 do 30 sierpnia 2007 roku powinni złożyć w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów (Uniwersytet Wrocławski).

Wysokość stypendium zależy od przyznanej kwoty i liczby wniosków, zatem jak na razie nie jest możliwa do podania. Na różnych wydziałach są różne kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. Ustaliły to komisje wydziałowe, w których zasiadają także studenci. Od przyjętego kryterium zależy wysokość stypendium (jest pewna pula pieniędzy do podziału i w zależności od tego czy jest dużo, czy mało uprawnionych stypendia wychodzą wyższe lub niższe). Te kryteria czasem nawet na rożnych kierunkach na tym samym wydziale są różne, dlatego też w celu uzyskania dokładniejszych danych zajrzyjcie do regulaminu znajdującego się na stronie internetowej (www.dzmlodz.uni.wroc.pl/pomoc.php).

Ponadto studenci mogą się ubiegać o stypendia dla wybitnych przyznawane przez ministerstwo (w tym roku było to po 1300 zł przez 10 miesięcy). Informacje o tych stypendiach są dostępne na stronie MNiSW. Laureaci olimpiad – studenci pierwszego roku, którym jeszcze nie przysługują stypendia za wyniki w nauce (płatne z budżetu) – dostają na UWr specjalne stypendia z funduszu rektora. Ich wysokość nie została ustalona. Jest to jednorazowo wypłacana kwota. Szczegółowych informacji szukajcie na stronie głównej uczelni w dziale studenci: pomoc materialna.