Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia Sapere Auso

Małopolska Fundacja Stypendialna "Sapere Auso" rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na rok akademicki 2007/2008. W tym roku studenci mogą ubiegać się o stypendium za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej czy artystycznej lub w formie dofinansowania do kursu specjalistycznego, projektu własnego, zakupu sprzętu specjalistycznego lub udziału w konferencjach czy konkursach.

Fundacja przyznaje również stypendia dla studentów za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska.
Na ubiegłorocznych laureatów „Sapere Auso” czeka stypendium „Prymus” dla najwybitniejszego stypendysty!
Termin składania wniosków dla studentów upływa 25 października.
 
Projekt stypendialny współfinansowuje Województwo Małopolskie, które jednocześnie jest głównym fundatorem „Sapere Auso”.
 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty stypendialnej znajdują się na stronie internetowej Fundacji – www.sapereauso.org