Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Top 10 o finansach studentów

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć na uczelniach Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich publikują najnowszą edycję Raportu „Portfel Studenta”. Można w niej znaleźć ciekawe informacje na temat m.in. sytuacji finansowej i materialnej polskich studentów, poziomu wiedzy ekonomicznej, kompetencji cyfrowych, kosztów życia i studiowania, wybieranych kierunków studiów oraz ścieżki kariery absolwentów. Warto sprawdzić, co przykuwa uwagę w tym roku!

1.
Po raz pierwszy od 2006 r. w polskich uczelniach na koniec 2020 r. kształciło się więcej studentów niż rok wcześniej (o 11,3%). Obecnie w Polsce studiuje 1 215 300 osób.

2.
Pomimo pandemii wzrosła liczba cudzoziemców studiujących w Polsce. Według danych GUS liczba ta wynosi 84,7 tys. cudzoziemców, czyli o 3% więcej niż w poprzednim roku akademickim. Najliczniejszą grupę stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (38,5 tys.) oraz Białorusi (9,7 tys.). Większość cudzoziemców podjęło studia stacjonarne (73,2 tys. osób).

3.
Dla co trzeciej osoby w wieku 18–24 lata (35%) sytuacja finansowa w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a pogorszenie (pewne lub znaczne) zadeklarowało 25% osób. Dla porównania w 2020 r., pozytywną ocenę swojego statusu materialnego wyraziło jedynie 8% studentów, podczas gdy pogorszenie aż 53%.
4.
Jak wynika z danych WIB, najwięcej bo 23% badanych oszczędza miesięcznie od 250 do 500 zł. W stosunku do 2020 r., wzrósł odsetek osób oszczędzających powyżej 500 zł (z 15% do 18%), ale największy przyrost jest wśród deklarujących brak oszczędzania (z 8% do 13%).

5.
Aż 90% badanych w wieku 18–24 lata jest zdania, że ich wiedza finansowa jest mała lub bardzo mała.

6.
Wg danych Centrum AMRON liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem wzrosła aż o 25 punktów procentowych. Zmianie uległa również liczba mieszkających w domach studenckich. W tym przypadku zanotowano spadek o 8 p.p. względem roku ubiegłego.

7.
Jedynie 15% osób w wieku 18–24 lata uważa, że nie stosuje tych samych haseł do różnych kont elektronicznych. 23% robi to rzadko lub bardzo rzadko, a aż 34% badanych przyznało, że często lub bardzo często popełnia ten błąd.

8.
Ponad 30% badanych w wieku 18–24 lata nie posiada zainstalowanego antywirusa na smartfonie, co może znacząco ułatwić cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad telefonem.

9.
Według danych PwC blisko połowa ankietowanych (48,7%) wskazała, że ich możliwości na rynku pracy pogorszyły się przez pandemię. Jedynie 18,4% studentów zadeklarowało zwiększenie swoich możliwości przez pandemię.

10.
W kwestii wynagrodzenia, jakie chcieliby obecnie otrzymywać w pracy, ponad połowa studentów (52%) chciałaby zarabiać w przedziale 3001 – 6000 złotych netto miesięcznie. Z czego chęć zarobków w niższym przedziale tj. 3001–4000 złotych netto deklaruje 26,8% ankietowanych.

Partner dodatku: