Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Trwa rekrutacja do 11. edycji programu Ambasadorzy CSR

Zgłoszenia do ogólnopolskiego programu Ambasadorzy CSR przyjmowane są do 6 listopada br. przez stronę www.lob.org.pl.

Spośród studentów wyłonionych zostanie 25, którzy przez rok, reprezentując własną uczelnię i działając głownie lokalnie, będą promować rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program Ambasadorstwa CSR jest jedną z inicjatyw Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która skupia wokół siebie młodych, energicznych ludzi chcących nie tylko zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim działać na rzecz swojego środowiska lokalnego. Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski.

Działając w programie uczestnicy programu wspierają ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR),co daje im możliwość działania na rzecz zmian społecznych w swoim regionie. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to filozofia zarządzania, w której biznes bierze odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie, a przez to odpowiada na problemy społeczne i środowiskowe (np. dotyczące: bezrobocia, godnej pracy i płacy, etyki postępowania, ochrony środowiska)

Ambasadorzy CSR będą:
– uczestniczyć w seminariach, spotkaniach z praktykami i teoretykami zajmującymi się CSR
– mieć kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych z całej Polski
– organizować wydarzenia edukujące o CSR w swoich środowiskach lokalnych
– uczestniczyć w licznych szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach dotyczących CSR
– nawiązywać nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi CSR
– otrzymywać bezpłatne publikacje
– uczestniczyć w wydarzeniach jako przedstawiciele LOB
– mieć kontakt z polskimi start up, których podstawą są zasady CSR

Ponadto, najaktywniejsi Ambasadorzy CSR mają szansę na:
-nagrody-płatny staż w firmie partnerskiej LOB-płatny staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej i najstarszej organizacji pozarządowej w Polsce promującej CSR
– uczestnictwo w programie „Staże w CSR-ze”-uczestnictwo w programie Mentorów LOB (w roku akademickim 2015/2016)

Rekrutacja trwa do 6 listopada 2014 r.!
Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Więcej informacji:

na www.lob.org.pl   (zakładka: Program Ambasadorów CSR)
oraz na
www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu.

Bezpośredni kontakt do organizatorów:aleksandra.nowak@fob.org.pl lub piotr.sobolewski@fob.org.pl

 

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partnerzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PGNiG, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Patron honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki

Patroni medialni: CR Navigator, Manko.pl, Kariera.com.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, biznes.pl, dlaStudenta.pl, eurostudent.pl, kampaniespoleczne.pl, studentnews.pl, Semestr.pl, gazetapraca.pl, ekorynek.com

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.