Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

W kolebce cywilizacji

Grupa Polityki Międzynarodowej AEGEE-Kraków zaprasza na konferencję naukową pt. „Kolebka cywilizacji europejskiej wobec wyzwań XXI w.”.

31 maja o godzinie 20:00 w klubie dziennikarzy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie uczestnicy konferencji będą dotykać tematu bieżącej sytuacji polityczno-społecznej w rejonie Kaukazu. Uczestnicy skupią się głównie na problematyce przemian społeczno-gospodarczych w krajach byłych republik radzieckich, które niedawno odzyskały niepodległość – Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. Poruszone zostaną kwestie wzajemnych stosunków pomiędzy tymi krajami oraz ich droga do niepodległości. Konferencja pomoże uczestnikom przygotować się do zbliżającej się wymiany z młodzieżą tego regionu. Spotkanie uświetnią swoją obecnością prof. Andrzej Pisowicz z Instytutu Filologii Orientalnej UJ oraz ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
 
Oddział krakowskiego AEGEE (Europejskie Forum Studentów) w chwili obecnej posiada 150 członków oraz 250 sympatyków. Ze względu na korzyści jakie daje uczestnictwo ich liczba stale rośnie. Jest to prężnie działająca organizacja studencka skupiająca ludzi niemalże z całej Europy. Członkowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych, które zwykle owocują projektami o charakterze międzynarodowym.