Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

W Polsce spada liczba absolwentów informatyki

Mimo rosnącego zapotrzebowania rynku pracy, od kilku lat spada liczba absolwentów kierunków informatycznych w Polsce. Duży spadek miał miejsce na przestrzeni lat 2007/2008, kiedy ich liczba zmniejszyła się o 1 307. Liczba dyplomowanych specjalistów IT znacząco spadła również na przełomie lat 2012/2013 (o około 8%).

W 2006 roku absolwentów studiów informatycznych było 17 074, natomiast w 2013 roku już o prawie 3 500 mniej.

 

Wykres 1. Absolwenci kierunków informatycznych
szkół wyższych w Polsce w latach 2006-2013

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS

W 2013 roku studia wyższe w Polsce na kierunkach informatycznych ukończyło łącznie 13 725 osób. Prawie co piąty absolwent ukończył uczelnię z województwa mazowieckiego
(2 359 osób). Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie, gdzie dyplom informatyka uzyskało 2 100 osób. Województwa usytuowane na północy kraju znalazły się w dalszej części rankingu, za wyjątkiem pomorskiego, gdzie w 2013 roku odnotowano 898 absolwentów kierunków IT. W 2013 roku najmniej młodych informatyków z dyplomem przybyło w województwach opolskim (263 osób) oraz lubuskim (140 osób). Na przestrzeni lat 2006-2013 jedynie w małopolskim, wielkopolskim i pomorskim odnotowano wzrost liczby absolwentów.

 
Tabela 1. Absolwenci kierunków informatycznych według województw
 
województwo
2013
2006
zmiana w %
mazowieckie
2 359
2 556
-8%
małopolskie
2 100
917
+129%
dolnośląskie
1 534
1 675
-8%
śląskie
1 378
1 696
-19%
łódzkie
1 135
2 377
-52%
wielkopolskie
1 042
1 033
+1%
pomorskie
898
549
+64%
podkarpackie
564
1 118
-50%
lubelskie
501
609
-18%
zachodniopomorskie
470
1 027
-54%
podlaskie
391
614
-36%
kujawsko-pomorskie
349
619
-44%
warmińsko-mazurskie
309
713
-57%
świętokrzyskie
292
418
-30%
opolskie
263
536
-51%
lubuskie
140
617
-77%

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS

 
Damian Pokrywka

Sedlak & Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

źródło: rynekpracy.pl