Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wakacyjne kursy komputerowe dla osób niepełnosprawnych

W Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej w ramach współpracy Katedry i Stowarzyszenia Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych (SISON) "SamiSobie" organizowane są kursy dla osób niepełnosprawnych.

Na organizowanych przy PŁ bezpłatnych szkoleniach można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat budowy i obsługi komputera, poznać lub usprawnić dotychczasową pracę z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi, edytorami tekstu i arkuszami kalkulacyjnymi.

Osoby niepełnosprawne, które chcą uczesniczyć w zajęciach już dziś mogą zgłaszać swój udział telefonicznie do Katedry Informatyki Stosowanej. Uczestnicy kursy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauką.

Kontakt:

Katedra Informatyki Stosowanej

Al. Politechniki 11

90-924 Łódź

tel.: 0-42 631 27 53

e-mail: marta@kis.p.lodz.pl