Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Warszawa. Szkolenia: Komunikacja społeczna i język migowy

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Pro Nobis" informuje, że od 9 maja 2007 w Warszawie rusza druga seria bezpłatnych szkoleń, mających na celu wsparcie pracowników, współpracowników, wolontariuszy, doradców (w tym zawodowych) i innych usługodawców pracujących w organizacjach pozarządowych i/lub świadczących usługi osobom niepełnosprawnym lub współpracujących w swym środowisku pracy z niepełnosprawnymi.

Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/273468.html