Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Warto pracować w Polsce

29 maja 2007 r. w Łodzi odbędzie się kolejna konferencja z cyklu „Warto pracować w Polsce!” zorganizowana przez Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł”.

O emigracji z Polski absolwentów wyższych uczelni oraz doświadczonych pracowników mówi się w kategoriach „masowego odpływu” czy „drenażu mózgów”. Odpowiedzią na to zjawisko ma być konferencja z cyklu „Warto pracować w Polsce” organizowana przez Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” (www.wnp.pl) w dniu 29 maja w Łodzi w Hotelu Grand przy ul. Piotrkowskiej 72. Wydarzenie ma stać się pretekstem do rozpoczęcia dyskusji między pracodawcami, przedstawicielami szkolnictwa oraz lokalnymi i centralnymi władzami na temat warunków, jakie muszą być spełnione, by młodzi Polacy przestali postrzegać pracę za granicą jako konieczność. W czasie konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: powody emigracji młodych ludzi, konsekwencje wyjazdów „za chlebem” dla polskiej gospodarki czy brak pracowników w polskich firmach. Debatom towarzyszyć będzie Giełda Pracy, obejmująca zarówno prezentację firm, uczelni wyższych i partnerów przedsięwzięcia oraz warsztaty (m.in. „Sprzedaj umiejętnie swoje umiejętności” i „Daj się przekonać, że warto pracować w Polsce”).
 
„Warto pracować w Polsce!”
Konferencja oraz giełda pracy 29 maja 2007 r.
Hotel Grand, ul. Piotrkowska 72, Łódź
 
Organizator
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
40-077 Katowice, Matejki 3
tel. 032 209 13 03