Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zarządzanie Projektami w Praktyce

Studenckie Koło Naukowe Strateg w dniach 23-24 kwietnia organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Zarządzanie Projektami w Praktyce”.

W świecie biznesu zagadnienie Project Managmentu w obecnych czasach jest niezwykle popularne. Dobre zarządzanie projektami zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i prowadzi do lepszych wyników. Celem konferencji jest pokazanie studentom i przedstawicielom sektora MSP metod efektywnego zarządzania projektami. W odniesieniu do rzeczywistych projektów pragniemy przedstawić istotę wykorzystania tych metod, w sytuacjach nieoczekiwanego kryzysu. Zarządzanie projektem to praktyczna wiedza, która pozwoli od samego początku zaprogramować projekt na sukces.
W pierwszym dniu konferencji (23 kwietnia) przeprowadzone zostaną wykłady z zakresu PM takie jak:
– PM jako zawód
– Zarządzanie ryzykiem w projekcie
– Kryzys w projekcie, jak go uniknąć?
– Różne aspekty zarządzania i finansowania projektów w branży
deweloperskiej; bankowości i IT
W drugim dniu konferencji (24 kwietnia) odbędą się praktyczne warsztaty prowadzone przez
profesjonalnych trenerów.
Wszelkie informacje o konferencji dostępne na stronie: www.okn.lua.pl

Adres:
Centrum KonferencyjnoDydaktyczne,
Wydział
Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Piaskowa 9, Sopot