Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zatrudnienie, edukacja i rozrywka

Główne motywacje do nauki języka angielskiego to zwiększenie szans na zatrudnienie, edukacja oraz rozrywka. Takie wnioski płyną raportu „The Future of English: Global Perspectives”, opublikowanego przez British Council, organizacji reprezentującej Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii Irlandii Północnej zakresie współpracy kulturalnej edukacyjnej.

British Council od lat przygląda się zmianom zachodzącym nauce języka angielskiego:

,,Nauka doskonalenie znajomości języków obcych to jedne wyzwań, które stawiają przed sobą uczniowie na początku roku. Język angielski zmienił swoją rolę – ewoluował języka obcego integralną część naszego codziennego życia. British Council zdajemy sobie sprawę tej zmiany wiemy, że oferując wartościową naukę, musimy dostosować sposób, jaki uczymy angielskiego, włączając to kompetencje międzykulturowe umiejętności cyfrowe” – wyjaśnia Ruth Horsfall, Academic Director of English Language Teaching British Council.

Spersonalizowane nauczanie

Bazując na wnioskach raportu „The Future of English: Global Perspectives”, organizacja wyjaśnia transformację, jaka zaszła nauce języka angielskiego ostatnich latach. znacznej mierze dotyczy ona dekonstrukcji głęboko zakorzenionej naszym społeczeństwie koncepcji, myśl której językiem angielskim powinniśmy posługiwać się na poziomie jego rodzimych mówców. Obecnie przechodzimy do bardziej elastycznej koncepcji opartej na kompetencjach językowych.

Biorąc pod uwagę tę zmianę, nauka powinna być bardziej kontekstualna spersonalizowana, odpowiadając na bieżące potrzeby, które są związane praktycznymi wyzwaniami życia zawodowego osobistego uczniów uczennic.

rezultacie te osoby, które jako cel obrały sobie naukę języka Szekspira, podejdą do niej innej perspektywy. Większy nacisk położą na komunikację umiejętność mówienia niż na gramatykę słownictwo. Oznacza to zniwelowanie rozbieżności między językiem angielskim, który jest nauczany, tym, który jest użyteczny potrzebny realnym życiu.

Kluczem do tego jest zintegrowane uczenie się, zapewniające równowagę między formalnymi nieformalnymi metodami nauki. Polega ono na łączeniu nieformalnego użycia języka angielskiego codziennej komunikacji, np. za pomocą mediów społecznościowych, formalnej certyfikacji na potrzeby związane zatrudnieniem studiami międzynarodowymi.

Nauka języka wpływ cyfryzacji AI

Inną istotną kwestią wpływającą na nauczanie języków obcych jest pojawienie się narzędzi opartych na sztucznej inteligencji spersonalizowanej ofercie nauczania. Badanie „The Future of English: Global Perspectives” podkreśla niektóre korzyści płynące zastosowania sztucznej inteligencji nauczaniu języków obcych. Należą do nich m.in.:

  • inteligentny tutoring (odpowiadanie na pytania uczniów udzielanie wyjaśnień),
  • personalizacja treści, dostosowana do indywidualnych potrzeb,
  • automatyczna informacja zwrotna (dotycząca m.in. popełnianych błędów),
  • angażujące doświadczenie edukacyjne, zapewniane np. przez bazowanie na formule gry czy rywalizację innymi uczniami uczennicami.

Biznes, pasja czy inna motywacja?

odpowiedzi na zmiany, które zaszły sposobach nauki języka angielskiego, British Council oferuje szereg bezpłatnych materiałów online. Łączą one potrzeby studentów nowoczesnymi metodologiami nauki języka angielskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.learnenglish.britishcouncil.org

Raport „The Future of English: Global Perspectives” zawiera wnioski wyciągnięte z dyskusji przy okrągłym stole, w których wzięło udział 92 ekspertów i decydentów edukacyjnych z 49 krajów i terytoriów na całym świecie, w tym z Polski.

Zapoznaj się z wynikami badania.

https://www.britishcouncil.org/future-of-english?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=allsbu-all-futureofenglish-eu-pl-pressrelease202401