Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zawody przyszłości

Drogi Maturzysto, już niedługo podejmiesz decyzję o kierunku swojego dalszego kształcenia. Z pewnością chciałbyś studiować coś, co Cię interesuje, a w przyszłości zagwarantuje dobrze płatną i rozwijającą pracę. Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z prognozami specjalistów zajmujących się popytem na pracę w przyszłości.

Najważniejszą cechą dzisiejszego pracownika jest zdolność do przystosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy. Najważniejszymi cechami okażą się: elastyczność oraz chęć i możliwość szybkiego uczenia się. Wiek XXI jest wiekiem szybko rozprzestrzeniającej się informacji. Aby znaleźć się w dzisiejszym świecie należy umiejętnie posługiwać się szeroko rozumianymi zdobyczami techniki. Z nimi też związane są najbardziej poszukiwane kierunki kształcenia pracowników. Można śmiało przewidzieć, że najszybciej, zarówno teraz jak i w przyszłości, będą się rozwijać: informatyka, Internet i technologie informacyjne oraz telekomunikacja a także biotechnologia i ochrona środowiska. Przyszłość mają także:

1.       elektroniczna bankowość i handel elektroniczny;

2.       integracja regionalna;

3.       opieka domowa nad ludźmi starszymi i ochrona zdrowia;

4.       kultura popularna i przemysł rozrywkowy;

5.       edukacja;

6.       pozyskiwanie energii.
 
Źródło informacji: www.edu.info.pl