Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zostań ambasadorem firmy

Jedną z form współpracy firm ze środowiskami akademickimi, zyskującą na popularności w ostatnich latach, są programy ambasadorskie. Warto się nimi zainteresować. Dają nie tylko możliwość poznania specyfiki pracy w danej organizacji, ale i stanowią przepustkę do przyszłej kariery.

Na współpracę z ośrodkami akademickimi w formie programów ambasadorskich decyduje się coraz więcej firm. Ideą takiej współpracy jest promocja danej organizacji wśród studentów. Studenci-ambasadorzy to osoby, które posiadają aktualne informacje na temat projektów realizowanych przez daną firmę oraz o oferowanych możliwościach rozwoju i aktywnie dzielą się nimi z koleżankami i kolegami.

Student, stając się ambasadorem, staje się jednocześnie pośrednikiem między uczelnią, w tym biurami karier i organizacjami studenckimi, a daną firmą. Reprezentuje organizację oraz dba o jej wizerunek. Do obowiązków ambasadorów, w zależności od firmy, należy także dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych, współpraca przy organizacji targów pracy, konferencji i warsztatów dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, promocja konkursów i programów skierowanych do studentów.

Poznaj firmę od podszewki

Bycie ambasadorem to nie tylko obowiązki, ale też liczne korzyści. Przede wszystkim stwarza możliwość poznania firmy od kuchni oraz nawiązania kontaktów z jej pracownikami. Umożliwia zdobycie wiedzy na temat kultury pracy w danej organizacji oraz wymagań danego pracodawcy i oferowanych przez niego możliwościach rozwoju. To z kolei pozwala już na etapie studiów zdecydować, czy chcemy rozwijać się w danej organizacji, czy też szukamy dla siebie czegoś zupełnie innego. Poznaniu organizacji sprzyjają również staże i praktyki, na udział w których, bez rekrutacji, mogą liczyć ambasadorzy. Warto dodać, że w większości to oferta z wynagrodzeniem. Staże i praktyki z kolei dają możliwość zdobycia, tak oczekiwanego obecnie na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Można je także zdobywać poprzez udział w licznych szkoleniach, szlifujących zarówno kompetencje miękkie, jaki i twarde, programach rozwojowych, podczas realizacji ciekawych projektów oraz licznych wyjazdach, także zagranicznych. Na to wszystko mogą bowiem liczyć ambasadorzy danej marki. Warto też dodać, że niektóre firmy dla najlepszych ambasadorów mają coś znacznie atrakcyjniejszego niż ofertę staży czy praktyk. Oferują możliwość stałego zatrudnienia w wybranym dziale.

Dodatkowe korzyści

Na co jeszcze można liczyć? Niektóre firmy oferują na przykład vouchery na zagraniczne wakacje dla najbardziej aktywnego ambasadora i jego osoby towarzyszącej do zrealizowania po zakończeniu programu, czy narzędzia pracy jak laptop i telefon. Jednak bycie ambasadorem pozwala na osiąganie również mniej materialnych korzyści. Dzięki tego typu programom można sprawdzić się w roli organizatora, stanąć w obliczu nowych wyzwań i zmierzyć się z nowymi projektami. Tym samym zyskać obraz tego, jak mamy rozwinięte kompetencje i nad którymi powinniśmy jeszcze pracować.


Zostań ambasadorem

Jak zostać ambasadorem? Zazwyczaj firmy cyklicznie ogłaszają i organizują rekrutację do programów ambasadorskich. Informacji na ten temat należy szukać na stronach poświęconych karierze w danym przedsiębiorstwie. Aby zostać ambasadorem, należy przejść proces rekrutacyjny. Największe szanse na udział w programie mają osoby aktywne, zaradne, przedsiębiorcze i dobrze zorganizowane. Firmy szukają przede wszystkim studentów II bądź III roku studiów. Czas trwania danego programu ambasadorskiego zależy od firmy, która go oferuje. Zwykle jest to roczna bądź półroczna współpraca.