Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Bezrobotni to lenie?

Zdaniem Polaków, bezrobotni pozostają bez pracy z dwóch powodów. Po pierwsze są leniwi, po drugie przedsiębiorcy oferują zbyt niskie płace.

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Synovate na zlecenie serwisu rekrutacyjnego GazetaPraca.pl. O tym, że bezrobotnym po prostu nie chce się pracować, przekonanych jest ponad połowa badanych.

Bezrobotny? Sam sobie winny!
GazetaPraca.pl we współpracy z firmą Synovate przeanalizowała reprezentatywną grupę 950 osób, badając opinie Polaków na temat przyczyn bezrobocia. 52% respondentów stwierdziło, że ludzie przebywają na bezrobociu bo są zbyt leniwi, aby podjąć pracę. Tylko 19% jako główny powód braku pracy wymienia niskie płace. Zdaniem 11% wszystkiemu winne są słabe kwalifikacje, a zdaniem 9% – zbytnia wybredność bezrobotnych.

Mężczyźni, rolnicy i samozatrudnieni najbardziej radykalni w osądach
59% mężczyzn i 45% kobiet sądzi, że głównym powodem bezrobocia jest lenistwo. Kobiety (21%) częściej niż mężczyźni (17%) wymieniają niskie zarobki wśród głównych przyczyn braku zatrudnienia.
O tym, że bezrobotnym nie chce się pracować, najbardziej przekonani są rolnicy (78%) oraz osoby pracujące na własny rachunek (76%) – a więc ci, którzy swoją pracą zarabiają na siebie. Z kolei ludzie młodzi sądzą, że główną przyczyną bezrobocia są zbyt niskie kwalifikacje ludzi pozostających bez pracy. Takie zdanie ma 20% badanych uczniów i studentów.
– To naturalne, że na bezrobotnych narzekają przede wszystkim przedsiębiorcy. To oni przecież szukają ludzi do pracy i na co dzień widzą brak chęci i motywacji. Ze zdaniem tych grup zawodowych trzeba się liczyć i traktować je bardzo poważnie – mówi dr Dorota Bachman, ekspert ds. pracy i kariery i dyrektor serwisu GazetaPraca.pl

Bezrobotni nie widzą problemu
Tylko 40% gospodyń domowych i bezrobotnych – najmniej ze wszystkich przebadanych grup społecznych – uważa, że bezrobotni są leniwi. Tylko 8% osób z tej grupy twierdzi, że ma zbyt niskie kwalifikacje aby podjąć pracę, a aż 31% narzeka na niskie pensje.
– Tylko w minionym roku w polskim internecie pojawiło się prawie 1,5 miliona ofert pracy. Przez cały rok 2007 płace wzrosły średnio prawie o 10%. Dlatego społeczeństwo może mieć dużo racji twierdząc, że główną przyczyną pozostawania bez pracy jest lenistwo. To oznacza, że możemy mieć w Polsce bardzo wysoki poziom tzw. bezrobocia naturalnego – czyli takiego, z którym nie radzą sobie mechanizmy rynkowe – mówi Dorota Bachman.

Układy już nie działają?
Co ciekawe, w opinii respondentów, niezbyt ważne w kontekście bezrobocia okazały się znajomości, doświadczenie czy znajomość języków obcych. Jako powód pozostawania bezrobotnym, tylko 1% podało brak znajomości, a 2% brak wystarczającego doświadczenia. Nieznajomości języków obcych jako przyczyny bezrobocia nie podał żaden z badanych. Na brak mobilności siły roboczej wskazał tylko 1%  respondentów.

Badanie było prowadzone od 14 kwietnia do 6 maja 2008 roku, na reprezentatywnej próbie 950 dorosłych Polaków w wieku 18-64 lata.

***
*Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2008
** średnia dzienna, Adicio, luty 2008
***Polskie Badania Czytelnictwa realizacja MillwardBrown SMG/KRC, listopad 2007-luty 2008, N = 15 820, wskaźnik CDT-poniedziałek., opracowanie AGORA S.A.