Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dla KGHM ekologia jest strategiczna

Wywiad Michałem Świerczewskim, Dyrektorem Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

Ambitny cel: do końca 2030 r. zaspokoić zapotrzebowanie Spółki na energię elektryczną co najmniej 50% ze źródeł własnych (tym OZE), do roku 2050 osiągnąć 100% autoprodukcji ze źródeł niskoemisyjnych bezemisyjnych.

Przyjęta strategia obowiązująca Polityka Ekologiczna KGHM stawiają przed pracownikami Pionu Transformacji wiele wyzwań. Jaki macie plan na osiągnięcie tak ambitnych założeń?

Pracujemy aktualnie nad kilkunastoma projektami budowy instalacji OZE na terenach należących do poszczególnych oddziałów KGHM. Planujemy też realizację projektów wielkoskalowych farm fotowoltaicznych prowadzimy prace przygotowawcze mające na celu rozwój projektów lądowych farm wiatrowych na terenach będących dyspozycji KGHM spółek Grupy Kapitałowej KGHM. Równolegle chcemy dokonać akwizycji projektów OZE rynku ramach transakcji M&A, związku czym od ponad roku prowadzimy dialog rynkiem bierzemy udział postępowaniach transakcyjnych. Przedmiotem naszego zainteresowania są projekty farm fotowoltaicznych wiatrowych różnej fazie rozwoju. Poza rozwojem OZE ramach Pionu Transformacji realizujemy również projekt budowy małych reaktorów jądrowych (SMR) oraz badania nad wykorzystaniem zielonego wodoru ciągu technologicznym KGHM (zarówno jako nośnika, jak magazynu energii).

Można powiedzieć, że OZE KGHM wypływa na szerokie wody…?

Dosłownie, tym bardziej że podjęliśmy decyzję zaangażowaniu się projekt budowy morskich farm wiatrowych (ang. offshore windPolskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (obszar na Morzu Bałtyckim, przylegający do polskich wód terytorialnych – przyp. red.). tym celu nawiązaliśmy współpracę partnerem zagranicznym – TotalEnergies Renewables Solutions – złożyliśmy wnioski uzyskanie decyzji lokalizacyjnych „Pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp” na siedmiu obszarach morskich, wytypowanych ramach polskiego programu offshore windPo uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych KGHM wspólnie partnerem strategicznym przystąpi do przygotowania budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, które będą mogły zasilić Grupę Kapitałową KGHM zieloną energię po roku 2030.

przypadku realizacji wszystkich założeń transformacyjnych – ukończenia prowadzonych projektów OZE na lądzie, budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, budowy SMR wdrożenia technologii wodorowych – KGHM ma szanse nie tylko osiągnąć zakładane cele związane pełną transformacją energetyczną już ciągu najbliższych 10 lat, ale również sprzedawać nadwyżki zielonej energii na rynku.

Jak wygląda praca Departamentu OZE KGHM?

Praca naszego departamentu koncentruje się na trzech obszarach: przygotowaniu realizacji projektów budowy OZE, analizie przygotowaniu transakcji nabycia spółek lub projektów budowy OZE na rynku oraz przygotowaniu projektu budowy morskich farm wiatrowych. każdym tych obszarów wymagane są specjalistyczne kompetencje, dostosowane do specyfiki realizowanych zadań otoczenia rynkowego. ramach własnych projektów prowadzimy prace koncepcyjne, analizy środowiskowe techniczne, organizujemy oraz nadzorujemy pracę urbanistów, projektantów wykonawców instalacji. Wymaga to specjalistycznej wiedzy takich dziedzinach jak: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, energetyka, zarządzanie projektami, prace budowlane elektryczne, ale również obszarze prawnym, gdzie najważniejsze są regulacje zakresie planistyki, ochrony środowiska, energetyki prawa budowlanego.

ramach transakcji projektów OZE skupiamy kompetencje związane analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw, prawem transakcjami kapitałowymi oraz wykorzystujemy posiadane kompetencje obszarze technicznym. Bazujemy też na usługach podmiotów zewnętrznych ramach badań due diligence nabywanych spółek. obszarze offshore bierzemy aktualnie udział postępowaniu mającym na celu uzyskanie decyzji lokalizacyjnych, współpracując przy tym naszym partnerem strategicznym doradcami zewnętrznymi.

Po uzyskaniu tych decyzji będziemy rozbudowywać kompetencje zasoby departamentu oraz strukturę projektową ramach całej Grupy Kapitałowej KGHM. Musimy też pamiętać otoczeniu formalno-prawnym – związanym obsługą prawną prowadzonych inwestycji realizowanych transakcji, ale również monitorowaniem otoczenia regulacyjnego zapewnieniem zgodności naszych działań obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi.

Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy: https://rekrutacja.kghm.com/