Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inżynierze! Ucz się zawodu na praktykach i stażach

Praktyki staże to najlepszy sposób, aby przygotować się do wykonywania zawodu. Jest to szczególnie ważne dla studentów kierunków technicznych. Pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną praktyką, nabyć cenne doświadczenie, poznać specyfikę stanowiska, na którym chcielibyśmy się rozwijać, czy udoskonalić także kompetencje miękkie, takie jak komunikacja klientem czy współpraca zespole. Dlatego, przyszły inżynierze, nie zwlekaj, zacznij zdobywać doświadczenie!

 

Studia techniczne dają doskonałe podstawy do rozwoju zawodowego. Uczą analitycznego myślenia, dostarczają solidnej wiedzy teoretycznej.Chcąc pełni je wykorzystać przyszłości realizować ciekawą ścieżkę kariery, warto równolegle zdobywać doświadczenie ramach praktyk staży. ten sposób staniemy się atrakcyjnym kandydatem dla potencjalnego pracodawcy. Dzięki kompetencjom nabytym jeszcze czasie studiów będziemy stanie sprostać bardziej wymagającym wyzwaniom na wyższych stanowiskach.

Ofert dla ambitnych studentów nie brakuje. – Polsce wiele organizacji sektora przemysłu spowolniło swoje działania powodu COVID-19, jednak producenci nadal proponują absolwentom lub studentom ostatnich lat odbycie ciekawych praktyk lub staży zawodowych. Największą popularnością cieszą się staże branży motoryzacyjnej, FMCG Food lub non-food. Dają one świetne przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich rozmaitych branżach – mówi Hanna Sarbinowska, senior consultant, Antal Engineering & Operations.

Szansa na pracę

Nowoczesne, wysoce zautomatyzowane przedsiębiorstwa proponują staże działach mających bezpośredni wpływ na produkcję – są to
m.in. struktury planowania produkcji, zakupów, logistyki. – Stażyści dołączani są do grup projektowych, dzięki czemu zdobywają wiedzę cenne praktyczne doświadczenie, często samodzielnie rozwiązując konkretne problemy czy tworząc ulepszenia mające istotny wpływ na optymalizację procesu produkcyjnego. Wchodząc na rynek pracy doświadczeniem stażowym prestiżowej firmie, są doceniani pracodawcy chętniej zatrudniają takich kandydatów – mówi Hanna Sarbinowska.

Nawet 4 lata

Praktyki staże umożliwiają zdobycie wiedzy inżynieryjnej, także rozwój pod okiem doświadczonych pracowników. Praktykanci otrzymują bieżące wsparcie opiekuna, którego rolą jest wyznaczanie zadań oraz ocena ich wykonania. Czas trwania praktyk to zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Znacznie dłuższe są programy stażowe. Wiele firm branży budowlanej czy energetycznej oferuje specjalne programy, na które mogą aplikować studenci ostatnich lat studiów lub absolwenci. Zazwyczaj trwają od pół roku do nawet kilku lat stanowią przygotowanie do objęcia konkretnego stanowiska. Są płatne, więc jest to doskonała opcja dla studentów absolwentów, którzy szukają pierwszej pracy zawodzie chcą znacznie przyspieszyć realizację ścieżki kariery, jednocześnie nie zapominając swoich finansach. Staże trwają od 6 miesięcy do nawet 4 lat są dobrze wynagradzane. reguły najlepsi stażyści otrzymują propozycje dołączenia do organizacji po okresie stażu – przypomina Hanna Sarbinowska.

Szkolenia zagraniczne wyjazdy

Inżynierowie są niezbędni wielu różnorodnych branżach, nie tylko sektorach, które kojarzą się wykształceniem technicznym. Oferty praktyk staży można znaleźć branży budowlanej, automotive, energetyce, branży paliwowej, IT czy branży FMCG. Jeśli nie wiemy, jakim sektorem chcemy związać swoją przyszłość zawodową, praktyki pomogą nam sprawdzić, czym czujemy się najlepiej. Przede wszystkim jednak dostarczą mnóstwa wiedzy praktycznej. Adepci biorą udział nadzorowaniu pracy firm podwykonawczych, kontrolują zgodność wykonywania robót dokumentacją techniczną, przygotowują analizy raporty techniczne, biorą udział prowadzeniu dokumentacji budowy. Oswajają się też programami komputerowymi, którymi na co dzień pracują inżynierowie, czy chociażby pracą na wysokości. firmach międzynarodowych inżynierowie mają możliwość podszkolenia znajomości języków obcych. Są pracodawcy, którzy ramach staży oferują studentom możliwość wyjazdu zagranicznego, by mogli zgłębiać wiedzę od pracowników innych krajów. ramach staży praktyk można też liczyć na udział szkoleniach, które pozwalają poszerzyć zarówno kompetencje twarde, jak miękkie.

 

Inżynier musi być kreatywny

Kompetencje miękkie nabierają coraz większego znaczenia pracy inżynierów. badania „Smart Industry Polska 2019”, przeprowadzonego przez firmę Siemens we współpracy Ministerstwem Przedsiębiorczości Technologii, zrealizowanego przez KANTAR Polska na grupie inżynierów pracujących firmach sektora MSP Polsce, wynika, że kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim zdolności łączenia wiedzy obszarów automatyki, mechatroniki, robotyki oraz programowania umiejętnościami wykraczającymi poza kompetencje typowo inżynierskie. Aż 89% ankietowanych oceniło, że aby sprostać wyzwaniom, potrzeba kompetencji personalnych: umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, uczenia się. Ponad 81% badanych zauważyło, że ważne są umiejętności społeczne: komunikacja, współpraca, przywództwo, kontakty biznesowe.

Już teraz zawód inżyniera wpisane są oczekiwania kreatywnego podchodzenia do zagadnień zdolności do znajdowania nowych rozwiązań. 70% inżynierów deklaruje, że firmach, których pracują, wymaga się od nich zgłaszania nowych pomysłów dotyczących technologii produkcji lub wykorzystywania rozwiązań cyfrowych oraz przedstawiania propozycji innowacji produktowych. Ponad 60% badanych twierdzi, że od inżynierów oczekuje się także kreatywności obszarze zarządzania komunikacją informacją firmie.

Zastanów się, zanim wyślesz CV

Korzyścią aplikowania na staże praktyki jest także możliwość poznania etapów rekrutacji danej firmie. Aplikowanie na oferty staży praktyk zaczyna się najczęściej od wysłania CV. Następnie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna bądź rekruterzy wyznaczają zadania do wykonania. Osoby, które przejdą te etapy, mogą rozpocząć staż lub praktykę. Aktualnych ofert praktyk staży najlepiej szukać na stronach karierowych firm. Jeśli jesteśmy gotowi do wyjazdów zagranicznych zależy nam na pracy międzynarodowym środowisku, warto szukać firm, które działają na międzynarodową skalę. Branżę wybierajmy zgodnie kierunkiem kształcenia. Praktyki staże są często pierwszym krokiem do związania się daną firmą nawet na lata. Dlatego wybór oferty powinien być poprzedzony dokładną analizą – weźmy pod uwagę nie tylko kierunek studiów, ale także zainteresowania umiejętności, które powinniśmy rozwijać, chcąc zrealizować wymarzoną ścieżkę kariery.

Autor: Justyna Sobolak