Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kamasutra

Popularna „kamasutra” to nie tylko książka o seksie i technikach uprawiania miłości, ale jeden z najstarszych traktatów filozoficznych o miłości, który przetrwał wieki.

„Kamasutra” to indyjski traktat, którego autorstwo przypisuje się Vatsjajanie. ,,Kame” w języku Hindi znaczy miłość, a ,,sutra” to nauka. Pełny tytuł brzmi: ,,Aforyzmy o miłości napisane przez Vatsyayana Mallanga”. Powstanie traktatu datuje się pomiędzy I a IV w. n. e. – i nie była to jedyna tego typu rozprawa o miłości w ówczesnych Indiach. „Kamasutra” jest uważana za tekst o wartościach filozoficznych. Poza opisem rodzajów i sposobów uprawiania miłości zawiera informacje o kulturze, obyczajowości, a nawet strukturze społecznej dawnych Indii. Autor opisuje wzory nocy poślubnych, udziela wskazówek dla zalotników i kurtyzan, wyszczególnia również typy zachowań kobiet i mężczyzn podczas aktu miłosnego.
Tekst dotarł do Europy stosunkowo późno, w wyniku działań kolonizacyjnych Imperium Brytyjskiego, a to dlatego, że ówczesna chrześcijańska Europa z reguły odrzucała tematykę uprawiania miłości jako materiał na prace o większej wadze filozoficznej. W Polsce tekst ukazał się dopiero w… 1985 r. jako ,,Kamasutra, czyli traktat o miłowaniu” w przekładzie M. K. Brylskiego. Dzisiaj tekst, w formie książkowej, nierzadko z dodatkiem finezyjnych rysunków, sprzedaje się świetnie na całym świecie.