Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kobiety mają coraz większy apetyt na karierę

Polskie managerki odważnie walczą ze stereotypami

Nie ulega wątpliwości, że kobiety w biznesie rosną w siłę. Są odważne, świetnie wykształcone i stawiają na ciągły rozwój. Z powodzeniem realizują się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, odważnie sięgają po swoje i nie boją się nowych wyzwań. Zdaniem Justyny Skrzypek, współinicjatorki raportu „Siła kobiet na rynku pracy” opracowanego przez BIGRAM i Think Tank, jednym z powodów hamujących rozwój kobiet w biznesie są wciąż funkcjonujące stereotypy.

Kobiety coraz pewniej radzą sobie na rynku pracy i w biznesie. Ambitne, pracowite, doskonale adaptują się do zmian. takim wachlarzem cech zostawiają mężczyzn nierzadko tyle. raporcie przeanalizowano m. in. czynniki, które wpływają na osiąganie przez kobiety sukcesów biznesie. Wyniki nie pozostawiają złudzeń – Polki mają wielki apetyt na karierę wiedzą, jak do niej dążyć.

Jakim cechom kobiety zawdzięczają swoje sukcesy?

Większy udział kobiet zarządzaniu przedsiębiorstwami przynosi firmom zdecydowanie wymierne korzyści. Rzetelne wykształcenie, pracowitość, odpowiedzialność, dobra samoorganizacja, empatia – to cechy, które kobiety zazwyczaj wnoszą do swoich organizacji. Badania pokazują, że osoby takich cechach podejmują skuteczniejsze decyzje są bardziej odporne na zawirowania dzisiejszego świata, co czyni instytucje, którymi kierują, lepszymi miejscami do pracy.

„Siła kobiet biznesie na rynku pracy rośnie! widzę to nie tylko wynikach badań, ale przede wszystkim swoim codziennym otoczeniu biznesowym. Kobiety są świetnie merytorycznie przygotowane do pracy. Często są nawet lepiej wykształcone niż mężczyźni, regularnie dbają podnoszenie swoich kwalifikacji, potrafią bardzo elastycznie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości” – zauważa Adam Mamok, prezes Grupy Essilor, jednego partnerów raportu.

Zdaniem ankietowanych rosnącej sile kobiet biznesie świadczą przede wszystkim ich wysokie kwalifikacje (94%), odwaga do otwarcia własnego biznesu (81%) oraz przemiany społeczne walka ze stereotypami (72%). Za najistotniejsze czynniki decydujące osiąganiu sukcesów biznesowych przez kobiety ankietowani uznali: doświadczenie (76%), umiejętność adaptacji do zmian (68%) oraz wykształcenie (62%).

„Niemal połowa objętych badaniem kobiet ostatnich dwóch latach rozwinęła swoje kompetencje posługiwaniu się mediami społecznościowymi, niemal dwie piąte – obszarze cyfrowym. To fantastyczny wynik, który pokazuje, że kobiety idą duchem czasów aktywnie odpowiadają na wymogi dynamikę rynku” – podkreśla Justyna Skrzypek, blogerka biznesowa, która aktywnie przyczyniła się do powstania raportu.

Walka ze stereotypami wiecznie żywa

Mimo że prawo daje wszystkim równą pozycję na rynku pracy, podejście społeczne odchodzi od podziałów ze względu na płeć kontekście kompetencji aktywności zawodowej, wielu przypadkach kobiety nadal odczuwają dodatkowe bariery. Zdecydowana większość respondentów (71%) jako czynnik utrudniający awans kobiet wskazała stereotypy społeczne przyzwyczajenie do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska hierarchii zawodowej.

Okazuje się, że utrwalone przez setki lat stereotypy dalszym ciągu mają się świetnie, różnice płacach kobiet mężczyzn, pomimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej celu ich wyrównywania, są widoczne, np. zarządach spółek kobiet nadal jest zbyt mało. Dane Unii Europejskiej wskazują, że jest to niecałe 7%. Dodatkowo większość obowiązków związanych funkcjonowaniem rodziny dalszym ciągu częściej spoczywa na barkach kobiet, co powoduje, że pracują na dwa etaty – pracy i w domu. chociaż polskie managerki coraz odważniej przebijają szklany sufit, to jest to proces powolny, tej kwestii nadal jest wiele do zrobienia

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy” zrealizowano przez CubeResearch na zlecenie BIGRAM THINKTANK. Partnerami badania są firmy: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ERBUD.

Na podstawie oprac. Agencji MC&C.