Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profil idealnego praktykanta

Jakie powinniśmy mieć cechy i umiejętności, aby przejść rekrutację, odnaleźć się w nowym miejscu i pokazać się od jak najlepszej strony?

Planujemy rozpoczęcie praktyki lub stażu, ale zastanawiamy się, jakie powinniśmy mieć cechy i umiejętności, aby przejść rekrutację, odnaleźć się w nowym miejscu, pokazać się od jak najlepszej strony, zdobyć cenne doświadczenie i być może dostać stałą pracę. Zobaczmy, jaki jest profil idealnego kandydata.
 
W badaniu „Postawy Pracownicze” (TNS OBOP 2007) na pytanie, „które z wymienionych cech powinien mieć pracownik”, pracownicy najczęściej wskazywali „zdecydowanie tak”: odpowiedzialność (71%), zaangażowanie (61%), chęć współpracy (58%), umiejętność podejmowania decyzji (56%), odporność na stres (54%) oraz komunikatywność (53%). Co ciekawe, cechę, która w obiegowej opinii funkcjonuje jako najbardziej pożądana, czyli kreatywność, wskazało tylko 44% ankietowanych. Na powyższe pytanie podobnie odpowiadali pracodawcy. Odpowiedzialność wskazało 56%, zaangażowanie – 55%, a dotrzymywanie zobowiązań – 53%. Wysoko oceniali także komunikatywność i lojalność. Na kreatywność wskazało 39%.
Co robić, aby kształtować cechy cenione przez pracodawców? Na początku konieczny będzie plan i odpowiedź na pytanie, dokąd zamierzamy dojść. Dlatego też, aby upodobnić nasz profil do profilu idealnego praktykanta (stażysty), musimy ustalić, po co w ogóle chcemy zdobywać doświadczenie w danym zakresie, dlaczego właśnie teraz i dlaczego w takiej firmie. Na tym polega sztuka planowania kariery! Ta umiejętność uchroni nas przed wyborem praktyki na chybił trafił i stratą czasu w branży, którą nie jesteśmy zainteresowani.
 
Potrafi zaplanować swoją karierę
Na co zatem zwrócić uwagę, abyśmy potrafili dobrze zaplanować naszą karierę? Przede wszystkim musimy ustalić cele, czyli zdecydować, co chcemy w życiu robić, w czym chcemy się sprawdzić i co chcemy osiągnąć. Zwłaszcza jeżeli studiujemy lub kończymy kierunek, który otwiera przed nami wiele możliwości. Poza tym, określmy, co jest dla nas najważniejsze: czy oczekujemy prestiżu, dużych pieniędzy, satysfakcji, czy chcemy pracować z ludźmi, w mniejszej czy większej firmie. Jeżeli już wiemy, co chcielibyśmy robić, musimy także zastanowić się, czy spełniamy wymagania danej praktyki, stażu czy pracy: czy mamy odpowiednie kwalifikacje (wiedzę i wykształcenie) i predyspozycje (np. odporność na stres). Aby je określić, możemy przeprowadzić analizę SWOT, która pomoże zanalizować zarówno nasze mocne strony (np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, dobre zarządzanie czasem), jak i te słabsze (m.in. brak doświadczenia czy trudności w komunikacji z innymi). Dzięki tej metodzie rozpoznamy także stojące przed nami szanse (np. praktyka w branży z przyszłością) oraz ewentualne zagrożenia (takie jak obawa przed zmianą miejsca zamieszkania). To pokaże nam, nad czym musimy jeszcze popracować, aby mieć jak najwięcej pożądanych cech i umiejętności. Kolejny krok w naszym planowaniu polega na określeniu tego, jakie znaczenie dla naszej kariery ma praktyka (np. jak może nam pomóc w zostaniu szefem działu marketingu) i co chcemy później robić. Weźmy także pod uwagę tendencje panujące na rynku: czy za kilka lat nasz zawód będzie poszukiwany i dobrze płatny albo czy będziemy się w stanie tak dokształcić, aby osiągnąć założony cel. Jeżeli uświadomimy sobie znaczenie praktyki (stażu), łatwiej nam będzie, np. podnieść swoją motywację czy też być bardziej zaangażowanym.
 
Umie się odnaleźć na praktyce
Nie uda się nam wykazać zaangażowaniem, chęcią współpracy czy też komunikatywnością, jeżeli nie będziemy potrafili się odnaleźć na praktyce czy stażu. To kolejna ważna umiejętność. Idealny kandydat to osoba, która szybko znajduje się w nowym miejscu i w nowych obowiązkach. Często to nie jest łatwe – trzeba porzucić swoje przyzwyczajenia (np. spóźnianie się na zajęcia) i pokonać towarzyszący nam stres. Największe znaczenie ma zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia. Podobno mamy na to do 10 sekund, a tak naprawdę na swoją opinię będziemy pracować przez pierwsze miesiące. Bob Nelson w książce 1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy podaje wskazówki, na co zwrócić uwagę w kolejnych etapach naszej praktyki, stażu czy pracy. Przez pierwsze dwa tygodnie powinniśmy się skupić na poznawaniu nowych ludzi: aby nam zaufać, nasi współpracownicy najpierw muszą nas poznać. Podczas pierwszego miesiąca powinniśmy poprosić szefa o spotkanie i dowiedzieć się, jak nam idzie – pierwsze półtora miesiąca to czas na spisanie swojego zakresu obowiązków. Do dwóch miesięcy powinniśmy zrobić coś (projekt, zadanie), by nas zauważono. Później nadchodzi czas na „restart”: poprośmy w tym czasie o feedback, znajdźmy swoje miejsce w firmie. Szczególną uwagę poświęćmy poznaniu przełożonych i pracowników: poznajmy obowiązujące w firmie zasady savoir vivre’u, sprawdźmy, kto pierwszy się przedstawia i podaje rękę, a kiedy można przejść na „ty”. Pozostaje jeszcze kwestia urządzenia, a raczej nieurządzenia naszego biurka. Zadbajmy o jego profesjonalny wygląd (czyli bez osobistych pamiątek ani komputerowych tapet z wakacji). Aby wpisać się w działania firmy, poznajmy jej strategię i priorytety – to pozwoli nam skoncentrować się na właściwych, bo najważniejszych zadaniach. Jeżeli odnajdziemy swoje miejsce w strukturze, łatwiej nam będzie zaangażować się w wykonywanie obowiązki, współpracować z innymi, dotrzymywać zobowiązań, a także zredukować stres.
 
Wykazuje inicjatywę
Wykonywanie tylko powierzonych zadań bez jakiejkolwiek chęci zrobienia czegoś więcej może sprawić, że zostaniemy odebrani jako osoby mało zaangażowane w wykonywanie swojej pracy. Dlatego też ważna jest inicjatywa. Sprzyja jej wiele okoliczności: bywajmy na zebraniach (szczególnie na tych, na których są nasi przełożeni), zabierajmy głos (najlepiej mówmy niskim tonem, to podnosi naszą wiarygodność i wzbudza szacunek) – ale na początek w sprawach na których się znamy i najlepiej w miejscach, w których zostaniemy lepiej zapamiętani, czyli na początku i na końcu zebrania. Jeżeli pojawi się problem, pokażmy, że chcemy pomóc – być może nasze rozwiązanie okaże się najlepsze. Poza tym, realizując powierzone zadania, informujmy o tym naszych przełożonych (np. chwalmy się sukcesem, a nie pomniejszajmy jego wartości, mówiąc: „to nic takiego”), konsultujmy rozwiązania oraz sygnalizujmy, że podjęlibyśmy się kolejnych, może bardziej odpowiedzialnych i prestiżowych. Wykazywanie inicjatywy sprawi, że będziemy postrzegani jako osoby chętne do współpracy, otwarte na nowe działania, odpowiedzialne i zaangażowane – a to właśnie cechy składające się na profil idealnego pracownika.
 
Posiada dobrze rozwinięte kompetencje miękkie
Oprócz kompetencji twardych, czyli wiedzy, idealny kandydat do pracy powinien posiadać kompetencje miękkie, czyli zbiór umiejętności osobistych (np. automotwacja, odporność na stres, kreatywność) i interpersonalnych (m.in. umiejętność skutecznej komunikacji, pracy w zespole, negocjacji). Bardzo ceniona w pracy jest także umiejętność zarządzania czasem. Zwłaszcza że praca rozszerza się wprost proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na jej wykonanie. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile czasu jej poświęcimy – wypełni go w całości. Warto wziąć to pod uwagę, wykonując powierzone zadania. Aby skutecznie zarządzać czasem, powinniśmy opracować plan naszych działań i zastosować kilka przydatnych strategii. Przy wykonywaniu ważnych obowiązków pomocna jest szczególnie strategia złotej godziny – to czas, kiedy wykonujemy ważne zadanie przy maksymalnym skupieniu, bez rozmów z kolegami z pracy, odbierania maili czy też telefonów. Najlepiej jeżeli ustalimy taką godzinę codziennie o tej samej porze i poprosimy, aby nam nie przeszkadzano w tym czasie. Zwróćmy także uwagę na godzinę, wykonywani różnych czynności np. 9:00–9:30 to najlepszy czas na zebrania i komunikowanie ważnych zadań. Czas między 9:00 a 12:00 sprzyja największej aktywności, a około 14:30 mamy najniższy poziom cukru we krwi i najmniej energii. Pamiętajmy też o krótkiej przerwie co półtorej godziny, inaczej spadnie nasza koncentracja. Zaplanujmy zatem nasz dzień, biorąc pod uwagę nie tylko zadania ważne i pilne, ale także naszą wydajność w ciągu dnia. 
 
Ma motywację do pracy
Jedną z kluczowych umiejętności, którą powinien posiadać idealny kandydat, jest umiejętność motywowania się do pracy. Inaczej nie wykonamy zadań trudnych, żmudnych i wymagających dużego nakładu pracy. Prawdopodobnie nie będziemy też otwarci na podejmowanie nowych działań i wyzwań, a na praktyce (stażu) jest to po prostu niezbędne. Co zatem zrobić, aby się zmotywować? Odpowiedzią na to pytanie jest – znany skądinąd – cel. To właśnie wyznaczenie sobie konkretnego punktu dojścia sprawia, że widzimy sens naszej pracy. Jeżeli zatem wykonywanie żmudnych zajęć jest celem do zdobycia cennego doświadczenia w danej dziedzinie, wówczas pracuje nam się lepiej. Wyznaczając sobie cele, warto podzielić je na te bliższe (np. jeżeli zdążę przygotować raport, będę miał wolne piątkowe popołudnie i pojadę na weekend w góry) i dalsze (m.in. wykonanie trudnego projektu sprawi, że zostanę zatrudniony po praktyce, jednak muszę włożyć w niego dużo więcej pracy, nawet po godzinach). Dobrym sposobem na zmotywowanie się jest poznanie i wyeliminowanie demotywatorów, np. odgruzowanie biurka ze sterty papierów (przecież nasze biurko miało wyglądać profesjonalnie). Najczęstszymi demotywatorami w pierwszej pracy są: zmiana dotychczasowego trybu życia, brak kwadransa akademickiego, inne wyobrażenie o wykonywanych obowiązkach, a także pora dnia (pod koniec dnia motywacja spada). Jednym z najsilniejszych motywatorów jest nagroda – zwłaszcza taka, którą możemy sobie przyznać sami – zarówno za określone zadanie (np. w postaci wieczornego wyjścia do kina), jak i w dalszej perspektywie (m.in. za zarobione pieniądze pojadę na wakacje). Silnie także mobilizuje myśl o efekcie końcowym – pomyślmy o uczuciu, które będzie nam wtedy towarzyszyło. W automotywowaniu się ważny jest także optymizm: spróbujmy wymusić uśmiech na twarzy, mówmy: „wykonam to zadanie” i „lubię to robić”.
 
Potrafi się komunikować
W nowym miejscu pracy umiejętność komunikowania się to jedna z najważniejszych kompetencji. I chociaż rozmowa wydaje się bardzo naturalną i prostą czynnością, może się okazać, że postawieni w różnych sytuacjach biznesowych, stracimy głowę i zaniemówimy. Jakie są zatem złote zasady komunikacji, o których musimy pamiętać w pracy? Przede wszystkim rozmawiajmy (praktyka czyni mistrza) i to zarówno na tematy biznesowe, jak i mniej formalne – to tworzy i umacnia nasze więzi i relacje z współpracownikami i przełożonymi. Pamiętajmy jednak o zasadzie dostosowywania sposobu rozmowy do rozmówców np. zajmowanego przez nich stanowiska. Co ważne, wystrzegajmy się tematów tabu, zbyt osobistych, mówienia źle o innych pracownikach czy przełożonych pod ich nieobecność. Aby uniknąć wpadek, do rozmowy należy się przygotować. Czy można przygotować się do wszystkich rozmów? Tak. Wystarczy, że założymy kilka podstawowych scenariuszy np. spotkanie z szefem na korytarzu, firmowa impreza czy służbowy wyjazd z kierownikiem (cztery godziny jazdy pociągiem). Przypomnijmy sobie trzy wydarzenia, które moglibyśmy opowiedzieć w dowolnym momencie i które są ciekawe, aby zainteresowały naszego potencjalnego rozmówcę. Przygotujmy trzy–cztery pytania, które moglibyśmy zadać i pomyślmy, w którym kierunku potoczy się rozmowa. Przygotujmy także kilka uniwersalnych tematów do rozmowy np. sport, filmy, książki, ostatnio przeczytane artykuły. Przygotujmy nawet kilka zdań na wypadek, gdyby zapadła niezręczna cisza, np. „mógłbyś rozwinąć temat” lub „to bardzo interesujące zagadnienie, możesz więcej opowiedzieć”. Warto także dowiedzieć się więcej o osobie, z którą potencjalnie będziemy rozmawiać – być może uda się nawiązać np. do jej hobby? Mówmy z entuzjazmem, optymizmem, bez narzekania – tacy ludzie są bardziej lubiani. Bądźmy świadomi zachowań, które – często mimowolne – utrudniają rozmowę. Unikajmy zatem dotykania rozmówcy rozmowy i naruszania jego przestrzeni osobistej. Nie poruszajmy kontrowersyjnych tematów (np. aborcja, religia, polityka). Poza tym, nie podsłuchujmy, nie wtrącajmy się do cudzej rozmowy i nie zachwycajmy się sobą. Nauczmy się za to aktywnie słuchać, skupiając się na rozmówcy, nawiązując kontakt wzrokowy i zadając pytania.
 
Jeżeli po przeczytaniu tego tekstu zorientowaliśmy się, że nie posiadamy zaprezentowanych umiejętności, zadbajmy o nie. Jeżeli nie potrafimy zaplanować swojej kariery, możemy zwrócić się o pomoc do doradcy zawodowego – znajdziemy go w uczelnianym biurze karier. Skorzystajmy z informacji, które mogą nam pomóc odnaleźć się na praktyce – znajdują się na wortalu www.praktyki.eurostudent.pl, a także w działach „Kariera” na stronach firm. Natomiast kompetencje miękkie (zarządzanie czasem, motywacja do pracy, komunikacja) możemy rozwinąć poprzez ćwiczenia czy to na szkoleniach organizowanych przez biura karier lub organizacje studenckie czy też korzystając np. z książek związanych z psychologią biznesu. Udanych praktyk.
 
Grażyna Jancik
 
Siłą każdej organizacji są pracujący w niej ludzie. Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, a także dużą motywację do pracy w Grupie Żywiec.
Podczas procesu rekrutacji i selekcji zwracamy przede wszystkim uwagę, czy kandydaci mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby podjąć pracę na stanowisku, które ich interesuje. Staramy się również, aby wybrane osoby akceptowały panującą w Grupie Żywiec kulturę organizacyjną, a przede wszystkim misję i wartości firmy. Są to więc osoby, które mają szacunek wobec jednostki, społeczeństwa i środowiska, a co się z tym wiąże wysokie standardy etyczne.  Posiadają pasję dla jakości, która przekłada się bezpośrednio na wyniki pracy, a ponad to potrafią cieszyć się życiem oraz swoją pracą i lubią tę radość dawać innym.
Renata Kołodziejczuk
Dział Rekrutacji
Grupa Żywiec
 
Ciech S.A. to firma o ponad 60-letniej tradycji, a jednocześnie rozwijająca się dynamicznie organizacja gospodarcza. W ciągu 12 ostatnich lat przekształciła się z państwowej centrali handlu zagranicznego w nowoczesny koncern zatrudniający ponad 7 tys. pracowników. Chcemy dzielić się doświadczeniem! Jednocześnie poszukujemy do naszego zespołu młodych utalentowanych ludzi, obdarzonych dużym potencjałem zawodowym, szerokimi zainteresowaniami i ambitnymi celami zawodowymi. W tym celu przygotowaliśmy dla Was aż 31 miejsc stażowych w 5 kluczowych spółkach. Kandydaci, jakich chcemy pozyskać to Studenci i Absolwenci kierunków: ekonomii, elektroenergetyki, finansów i rachunkowości, chemii, handlu, inżynierii środowiska, marketingu, ochrony środowiska, prawa, psychologii społecznej, socjologii, technologii chemicznej, zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest coś jeszcze… Chcemy, aby naszych Stażystów cechowały: zaangażowanie i proaktywność, zdolności adaptacyjne i uniwersalność, skuteczność w działaniu, identyfikacja z celami firmy. To nasze kompetencje korporacyjne. Jeżeli i Tobie są bliskie, Twoje szanse rosną. Dołącz do nas, z nami warto!
Monika Rafalska
Specjalista w Zespole Systemów Motywacyjnych i Rozwoju Pracowników
Grupa Chemiczna Ciech S.A.
 
State Street pragnie zrekrutować zdolnych, zmotywowanych absolwentów i studentów szkół wyższych o szerokim kręgu zainteresowań. Ze względu na naszą pozycję lidera wśród dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i nasz nieustanny wzrost na polskim rynku, poszukujemy absolwentów i studentów kierunków takich jak: finanse, bankowość, księgowość lub innych dyscyplin związanych z ekonomią. Specyfika naszej firmy wymaga, aby osoby które pragną rozpocząć z nami swoją karierę demonstrowały wysoko rozwinięte zdolności analityczne i organizacyjne. Powinny być również zorientowane na terminowość zadań, dbałość o szczegóły oraz wykazywać bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Na całym świecie nasi pracownicy komunikują się w języku angielskim, dlatego od kandydatów oczekujemy biegłej znajomości tego języka. Kandydaci, którzy pragną odnieść sukces w zawodzie, mogą liczyć w State Street na karierę pełną wyzwań i możliwości.
Elżbieta Zielińska
Recruitment Manager
State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.
 
Jakie cechy powinien mieć kandydat do naszej firmy?
– być komunikatywnym, gdyż  pracujemy w grupach.
 
– radzić sobie z zadaniami grupowymi jak i indywidualnymi. Prace prowadzone są w projektach, w ramach nich mogą się zdarzyć też zadania indywidualne.
 
– przejawiać inicjatywę do wykonywania zadań. Nie czekać aż zadania same przyjdą.
 
– być dociekliwym. Często zdarza się rozwiązywać problemy techniczne, których rozwiązanie nie jest książkowe. Należy pytać i szukać odpowiedzi.
 
– być elastycznym, jeśli chodzi o miejsce pracy w obrębie Warszawy (zmiany przydziałów do projektów mogą się zdarzać kilka razy w roku).
 
Joanna Galant
Dział HR
Outbox Sp. z o.o.
 
BM BTO jest firmą, która inwestuje w ludzi, ich doświadczenie i potencjał. Umożliwiamy rozwój zarówno absolwentom, którym oferujemy szeroki pakiet szkoleń, jak i osobom posiadającym już pewne doświadczenie zawodowe. Stawiamy na ludzi ukierunkowanych na pogłębianie kompetencji w dziedzinie rachunkowości oraz obsłudze klienta. Poszukujemy również osób, które chciałyby wykorzystywać swoje zdolności interpersonalne, umiejętności negocjacji i rozwiązywania problemów, a jednocześnie pogłębiały praktyczną znajomość języków obcych.
Liczymy na ludzi elastycznych, czyli takich, którzy umieją współpracować w grupie, jednocześnie skrupulatnie wypełniając powierzone im indywidualne zadania i obowiązki.
Warto podkreślić, iż praca w dużej korporacji związana jest z określoną kulturą organizacyjną, co determinuje nas do poszukiwania ludzi otwartych i pragnących zdobyć doświadczenie w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku.
Agnieszka Niemczyk
Recruitment, HR
IBM BTO Business Consulting Services