Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zapraszamy młodych naukowców do udziału w programie R&D Postdoctoral Challenge w AstraZeneca

Trwa nabór do programu R&D Postdoctoral Challenge. Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów i doktorów na wczesnym etapie kariery, zainteresowanych stażem podoktorskim i pracą naukową w jednym z najlepszych ośrodków R&D w AstraZeneca. Termin wysłania zgłoszeń upływa 26 maja br.

AstraZeneca konsekwentnie buduje swoją reputację jako lidera nauki i skupia się na inwestowaniu w rozwój w obszarze R&D, również w Polsce. Zlokalizowane w Warszawie globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych od ponad dwóch dekad wnosi swój wkład w rozwijanie nauki i innowacyjnych terapii. Od 2020 warszawska placówka posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

AstraZeneca od lat aktywnie współpracuje z polskimi naukowcami, angażując się w rozwijanie najlepszych pomysłów, tak aby służyły pacjentom. Ambicją firmy jest odkrywanie terapii, które zmienią schemat leczenia w jednych z najbardziej złożonych chorób na świecie.

W związku z powyższym firma uruchomiła nowy program: R&D #Postdoc #Challenge. Oferta jest skierowana do studentów ostatniego roku studiów magisterskich i/lub doktorantów oraz badaczy podoktoranckich. Zapraszamy do zgłaszania swoich innowacyjnych pomysłów na odkrywanie nowych terapii oraz przyspieszenie prowadzonych już prac nad lekami w takich obszarach terapeutycznych jak:

  • onkologia;
  • choroby sercowo-naczyniowych i nerek;
  • choroby metaboliczne;
  • choroby układu oddechowego;
  • choroby immunologiczne;
  • choroby rzadkie.

Zgłaszać można również projekty z zakresu zagadnień około medycznych, takich jak:

  • zwiększenie naszego zrozumienia mechanizmów chorób;
  • tworzenie nowej generacji substancji terapeutycznych;
  • przewidywanie wyników badań klinicznych;
  • nowe metody zaangażowania pacjenta w badania kliniczne.

Jeśli prowadzisz badania, w którymś z wymienionych obszarów, zachęcamy Cię do zgłoszenia swojego projektu podoktoranckiego #Postdoc #Challenge. Brane pod uwagę będą projekty, których czas realizacji jest zaplanowany na dwa lata (z możliwością przedłużenia do trzech lat). Kandydaci, których projekty zostaną ocenione najwyżej, otrzymają propozycję odbycia stażu podoktoranckiego w wybranym przez nich ośrodku Badawczo-Rozwojowym w AstraZeneca.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych i spełniających kryteria, aby przesłali nam swój wniosek. Wierzę, że wspólnie będziemy mogli rozwijać innowacje w nauce oraz wspierać pacjentów w ich zmaganiach z poważnymi chorobami – mówi Beata Maj, Executive Director, Clinical Engagement and Policy w AstraZeneca.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 26 maja 2022 roku. Czekamy na Ciebie!

 

Więcej informacji dostępne na stronie:

https://www.astrazeneca.pl/rd-postdoctoral-challenge.html