Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inżynier

Raport: Kariera IT w bankowości

Bez dobrze rozwiniętej i sprawnie działającej infrastruktury informatycznej nie byłoby dzisiaj banków. Stały rozwój bankowości mobilnej i regularne wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wymagają potężnego zaplecza IT. Nad jego sprawnym funkcjonowaniem czuwają specjaliści, którzy mogą tu liczyć na rozwijanie ciekawej ścieżki kariery. Technologie wywierają wpływ niemal na wszystkie sektory gospodarki. Mocno zaznaczyły swoją obecność także w […]

Praktyki i staże dla inżyniera – dlaczego warto?

Dzisiejszy pracodawca ceni sobie nie tylko wyższe wykształcenie pracownika, ale również jego chęć rozwoju i zdobywania doświadczenia jeszcze podczas studiów. W realizacji tego celu świetnie sprawdzą się programy praktyk i staży. Dlaczego są one tak istotne, szczególnie dla przyszłych inżynierów specjalistów rozmaitych branż? Pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną, nabytą podczas nauki, z realnymi problemami, z którymi […]

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i […]